Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Projekty systemowe dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach Podd. 9.1.1 POKL – podsumowanie naboru oraz zaproszenie do skorzystania z dotacji organów prowadzących, które nie złożyły wniosku

W ramach przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w okresie 26 sierpnia – 4 listopada br  naboru wniosków o dofinansowanie wpłynęły 64 wnioski (62 od gmin i 2 od stowarzyszeń) na łączną kwotę 17 651 562,98 zł

Na 70 uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie organów prowadzących (65 gmin i 5 stowarzyszeń) – wg listy uprawnionych do wsparcia szkół podstawowych, wniosków o dofinansowanie nie złożyło jedynie 6 organów prowadzących (3 gminy i 3 stowarzyszenia).

W celu umożliwienia złożenia wniosku wszystkim uprawnionym organom prowadzącym informujemy
o wznowieniu przyjmowania wniosków w terminie od 5 do 30 grudnia br.

Zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie następujące organy prowadzące:

1. Gminę Jaświły

2. Gminę Filipów  

3. Gminę Rutki

4. Stowarzyszenie „JANKI” w Miłkowicach Jankach

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany w Ostrożanach

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów w Śledzianowie

Wnioski należy składać w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej (w formacie .xml)
do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok; pocztą lub na miejscu (kancelaria, pokój nr 19 na parterze), w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. 8.00-16.00, wt-pt 7.30-15.30.

Wniosek należy przygotować wg standardowego wzoru wniosku o dofinansowanie w ramach POKL,
za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych, w wersji aktualnie dostępnej przez internet
na stronie:  www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

Zgodnie z zastosowanym w Planie działania dla Priorytetu IX POKL na rok 2013 w woj. podlaskim kryterium dostępu beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 9.1.1 POKL udzielająnastępujące komórki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

Punkt Informacji:

Tel. 85 66 54 233; 85 66 54 228

Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji :

Tel. 85 66 54 209; 85 66 54 244; 85 66 54 245; 85 66 54 231; 85 66 54 235; 85 66 54 285

Odwiedzin: 4882760
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04361 5.22 MB
routeShutdown 0.00104 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00107 0.06 MB
preDispatch 0.16134 2.26 MB
postDispatch 0.29674 6.19 MB
dispatchLoopShutdown 0.414 14.57 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.087354421615601 seconds
Average query length: 0.005138495389153 seconds
Queries per second: 194.6094964123
Longest query length: 0.061586856842041
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_19_entries','/aktualnosci/2145,projekty-systemowe-dotyczace-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-w-ramach-podd--9-1-1-pokl-----podsumowanie-naboru-oraz-zaproszenie--do-skorzystania-z-dotacji-organow-prowadzacych--ktore-nie-zlozyly-wniosku.html'),('entry_2145','/aktualnosci/2145,projekty-systemowe-dotyczace-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-w-ramach-podd--9-1-1-pokl-----podsumowanie-naboru-oraz-zaproszenie--do-skorzystania-z-dotacji-organow-prowadzacych--ktore-nie-zlozyly-wniosku.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2145
content_title
projekty-systemowe-dotyczace-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-w-ramach-podd--9-1-1-pokl-----podsumowanie-naboru-oraz-zaproszenie--do-skorzystania-z-dotacji-organow-prowadzacych--ktore-nie-zlozyly-wniosku
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id o5hg22idbap0fg0lhr96p76iu5
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1544467002
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value