Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Typ realizowanych projektów (projekty konkursowe):

 • projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2

Typ beneficjentów (projektodawcy):

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 • Lokalne Grupy Działania.

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • mieszkańcy terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2
 • społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
 • podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

 

 

   
  Odwiedzin: 4882668
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04139 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.17659 2.26 MB
  postDispatch 0.24964 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.37495 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.058232545852661 seconds
  Average query length: 0.0052938678047874 seconds
  Queries per second: 188.89780343508
  Longest query length: 0.021652221679688
  Longest query: SELECT `page_content`.* FROM `page_content` WHERE (((`page_content`.`content_id` = 682)))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-9-5
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id rppd9ce3eq23tbdo9kr3k1bg91
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1544463667
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value