Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Celem nadrzędnym tego Priorytetu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw oraz poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W ramach tego Priorytetu udzielane będzie wsparcie dla ponadregionalnych projektów szkoleniowych (w tym studiów podyplomowych) i doradztwa dla przedsiębiorców. Słaby poziom kadrowy nie jest jednak jedynym problemem dotykającym przedsiębiorców. Nie mniej ważne jest dostarczenie przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych, realizacji strategii innowacyjnych, nowoczesnych metod i technik zarządzania, organizacji pracy oraz zapewnienie sprzyjających warunków do korzystania z usług szkoleniowych zgodnych z kierunkiem rozwoju firm.

 

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

 
Odwiedzin: 4882667
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04132 5.22 MB
routeShutdown 0.00091 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
preDispatch 0.15752 2.25 MB
postDispatch 0.22386 5.92 MB
dispatchLoopShutdown 0.34801 14.37 MB
SQL
Type Value
Executed 22 queries in: 0.025828123092651 seconds
Average query length: 0.0011740055951205 seconds
Queries per second: 851.78469690116
Longest query length: 0.004202127456665
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4050'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-2
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id hv878i3qdqchnptbv9v0v19474
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1544463664
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value