Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

 

Priorytet IV koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, zarówno poprzez stworzenie korzystnych warunków systemowo-organizacyjnych dla efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym, jak też poprzez wywołanie impulsów rozwojowych wpływających na dostępność i rozwój tych kierunków kształcenia, których znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy jest największe. Wsparciem w ramach Priorytetu objęte zostanie także stymulowanie podaży absolwentów kierunków ścisłych poprzez zamawianie kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

Odwiedzin: 4833654
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04701 5.22 MB
routeShutdown 0.00098 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00102 0.06 MB
preDispatch 0.17602 2.25 MB
postDispatch 0.2398 5.91 MB
dispatchLoopShutdown 0.38594 14.36 MB
SQL
Type Value
Executed 18 queries in: 0.03400707244873 seconds
Average query length: 0.0018892818027072 seconds
Queries per second: 529.30166297428
Longest query length: 0.0065350532531738
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3999'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-4
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 2mhg6slc5qmdevl53bduq6cid0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1540078527
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value